Kế toán quản trị, Tư vấn đào tạo

Khóa ngắn hạn LẬP KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH & DỰ BÁO

Chia sẻ ngay

Khóa học 1 ngày về Lập kế hoạch dự toán ngân sách tại Smart Train, khóa học sẽ đưa tới học viên cách mà dự toán có thể nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN mà học viên đang làm việc

Nội Dung Chính Khóa Học:

 • Khái niệm về ngân sách
 • Các kỹ thuật dự báo
 • Các phương pháp lập ngân sách
 • Kế hoạch lợi nhuận năm và lịch hỗ trợ
 • Dự báo tài chính chiến lược
 • Tổng kết khóa học.

Những đối tượng học viên dành cho khóa học lập kế hoạch dự toán ngân sách

 • Giám đốc điều hành hoặc các trưởng bộ phận
 • Cá nhân mong muốn nâng cao nhận thức và kinh nghiệm liên quan tới dự toán và lập dự toán.

Sau Khi Hoàn Tất Khóa Học, Học Viên Sẽ:

 • Xác định được ngân sách và hiểu rõ tầm quan trọng của ngân sách
 • Vượt qua các cản trở trong quá trình lập ngân sách
 • Có tầm nhìn và mục tiêu về ngân sách
 • Xác định được các sai sót, biến động của ngân sách. Qua đó, đưa ra các dự báo và thực hiện
 • Hiểu rõ quy trình và các bước thiết lập ngân sách hoạt động, bao gồm thiết lập biểu mẫu nhập liệu

Liên hệ Smart Train để tìm hiểu về khóa học Lập kế hoạch, dự báo dự toán ngân sách.


Chia sẻ ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.