Kế toán - Kiểm toán - Tài chính, Tin tức khác

Chứng chỉ kép mang lại lợi ích lớn cho kế toán

Chia sẻ ngay

Theo Khảo sát lương toàn cầu năm 2023 của Viện Kế toán Quản trị (IMA), các Kế toán viên ở Hoa Kỳ sở hữu cả hai chứng chỉ CMA và CPA có thu nhập cao hơn 38,000 USD so với đồng nghiệp không có chứng chỉ.

Chứng chỉ kép mang lại lợi ích lớn cho kế toán

Từ thông tin khảo sát mới nhất bởi các thành viên IMA tại Hoa Kỳ và Canada, các Kế toán viên cấp quản lý có cả hai chứng chỉ CMA và CPA có mức lương cơ bản trung bình là 137,800 USD so với 99,375 USD cho các Kế toán viên không có chứng chỉ nào. Bên cạnh đó, dựa theo khảo sát, đối với những người chỉ có chứng chỉ CMA, mức lương cơ bản trung bình của họ là 120,000 USD. Các Kế toán viên chỉ có chứng chỉ CPA kiếm mức lương cơ bản trung bình là 126,274 USD.

Lương cơ bản trung bình Không có chứng chỉ Chứng chỉ CMA Chứng chỉ CPA Cả hai chứng chỉ
Châu Mỹ $99,375 $120,000 $126,274 $137,800
Châu Á Thái Bình Dương $26,030 $24,763 $27,600 $32,164
Châu Âu $69,979 $93,644 $57,063 $108,660
Các nước Trung Đông/ Châu Phi/ Ấn Độ $12,093 $16,000 $36,333 $40,029
Tất cả $36,417 $41,272 $91,806 $99,500

Dữ liệu được cung cấp bởi Viện Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA)

Cuộc khảo sát cho thấy rằng 17% thành viên IMA có chứng chỉ CPA. Kết quả cũng cho thấy 13% thành viên IMA có cả hai chứng chỉ CPA và CMA, trong khi 4% chỉ có chứng chỉ CPA, 58% chỉ có chứng chỉ CMA, và 25% không có chứng chỉ nào cả.

Trên thế giới, các thành viên IMA báo cáo mức lương trung bình hàng năm là 69,427 USD và giá trị tổng cộng trung bình bao gồm tiền thưởng, chia sẻ lợi nhuận và các loại thưởng hoặc phụ cấp khác là 82,670 USD. Các thành viên IMA ở Hoa Kỳ báo cáo mức lương cơ bản trung bình là 133,033 USD (trung bình 122,000 USD) và 157,578 USD cho tổng thù lao (trung bình 135,000 USD).

Mike DePrisco – Tổng Giám đốc và CEO của IMA, nói trong một tuyên bố bằng văn bản rằng: “Rất đáng khích lệ khi thấy giá trị của chứng chỉ CMA vẫn tiếp tục mạnh mẽ, đặc biệt là qua những thay đổi về kinh tế và công nghệ. Ngoài tăng lương, những người có chứng chỉ CMA cũng có tỷ lệ hài lòng và cơ hội nghề nghiệp cao hơn với 82% nói rằng chứng chỉ CMA đã mở cửa cho những công việc mà trước đó họ không đủ điều kiện, và 77% cảm thấy họ được đánh giá cao bởi tổ chức của mình và tin rằng họ đang tạo ra một tác động tích cực.”

Sau đại dịch, đa số các thành viên IMA – bao gồm gần 3/4 trong số họ tại Bắc Mỹ, báo cáo mức lương tăng ngay cả sau khi tính đến lạm phát và tăng giá sinh hoạt. Ngoài ra, khoảng 1/4 của những người có chứng chỉ CMA khẳng định rằng chứng chỉ của họ giờ đây có giá trị hơn sau đại dịch.

Cuộc khảo sát Lương toàn cầu của IMA đã khảo sát trên 2,789 chuyên gia, trong đó có 2,572 phản hồi hợp lệ sau các kiểm tra xác minh và loại bỏ các giá trị ngoại lệ. Phản hồi đến từ 69 quốc gia, với 39% là nữ và 61% là nam.

Nguồn: https://www.cpapracticeadvisor.com/2024/01/02/dual-certifications-mean-big-bucks-for-accountants/99584/


Chia sẻ ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.