Kế toán quản trị

Kế toán bền vững và quản trị doanh nghiệp

Chia sẻ ngay

Làm thế nào các công ty có thể tạo ra mối liên hệ giữa kế toán bền vững và quản trị doanh nghiệp? Nghiên cứu tiếp tục trong Phòng thí nghiệm quản lý rủi ro chiến lược tại Trường kinh doanh Kellstadt của Đại học DePaul nghiên cứu cách các công ty có thể phát triển và thực hiện các chiến lược nhằm tạo ra giá trị bền vững lâu dài dựa trên quản trị rủi ro. Nghiên cứu này bao gồm nghiên cứu các thực tiễn hàng đầu trong việc phát triển mối liên hệ giữa kế toán bền vững và quản trị doanh nghiệp.

Tính bền vững và tạo ra giá trị lâu dài, được xuất bản trên tạp chí Tài chính chiến lược vào tháng 10 năm 2022, đã thảo luận về cách các công ty tạo mối liên hệ giữa chiến lược bền vững và tài chính để tạo ra và bảo vệ giá trị lâu dài. Chuyển trọng tâm sang kế toán bền vững và quản trị doanh nghiệp, đã đến lúc khám phá cách áp dụng quy trình Đánh giá rủi ro chiến lược cho tính bền vững và cách kế toán bền vững có thể sử dụng quy trình này từ báo cáo của Ủy ban các tổ chức tài trợ của Ủy ban Treadway (COSO) năm 2020 Tạo và bảo vệ Giá trị: Hiểu và Thực hiện Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp để phát triển cách tiếp cận chiến lược đối với báo cáo và kế toán bền vững.

Tặng bộ tài liệu học CMA từ Wiley cho HV đăng ký khóa CMA trong tháng 3 [KG: 06/04/2024]

Mark L. Frigo và Robert Herz—những người phục vụ trong ban giám đốc và nhiều ủy ban hội đồng quản trị khác nhau của các công ty bao gồm Fannie Mae, Morgan Stanley và Workiva, đồng thời là chủ tịch của Ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) từ năm 2002 đến năm 2010— có sự tham gia của Ray Whittington—người từng là trưởng khoa Kinh doanh Driehaus và giám đốc Trường Kế toán & MIS tại Đại học DePaul—để thảo luận về những phát triển mới nhất trong kế toán bền vững, quản trị doanh nghiệp và đánh giá rủi ro chiến lược.

Ảnh. ST

Kỹ năng dành cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Quản trị doanh nghiệp hiệu quả, đặc biệt khi liên quan đến tính bền vững, đòi hỏi các kỹ năng, kiến ​​thức chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể của đội ngũ điều hành và hội đồng quản trị. Nghiên cứu tại Đại học DePaul đã phát hiện ra rằng các công ty có hiệu suất cao hỗ trợ văn hóa xây dựng tri thức và phát triển các khả năng thích ứng khác biệt như đã thảo luận trong Phân tích vòng đời chiến lược: Vai trò của CFO và Định giá chiến lược trong nền kinh tế mới.

Mark L. Frigo (MLF): Bob, trong hội thảo có tiêu đề “Xây dựng bảng tốt hơn” tại hội nghị Trung tâm Nghiên cứu & Giáo dục Kế toán (CARE) của Notre Dame về Trách nhiệm giải trình trong một Thế giới Bền vững vào tháng 9 năm 2023, bạn đã đề cập rằng kỳ vọng của các thành viên hội đồng quản trị đã tăng lên, đòi hỏi những kỹ năng, chuyên môn và nền tảng mới. Bạn cũng đề cập rằng hội đồng quản trị có thể phát triển ma trận kỹ năng/kinh nghiệm và những ma trận kỹ năng/kinh nghiệm này đang được một số công ty ở SEC [U.S. Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch] báo cáo ủy quyền. Đề xuất của bạn để phát triển các kỹ năng và chuyên môn của hội đồng là gì?

Robert Herz (RH): Có, hội đồng quản trị cần có kiến ​​thức chuyên môn trong một số lĩnh vực mới (bao gồm rủi ro mạng và quản lý rủi ro), một loạt kiến ​​thức chuyên môn và khả năng phát triển ma trận kỹ năng/kinh nghiệm. Ngoài việc mở rộng thành phần giới tính và dân tộc trong hội đồng quản trị của mình, nhiều hội đồng cũng đang cố gắng mở rộng phạm vi kiến ​​thức, kinh nghiệm và kỹ năng của các ứng viên phục vụ trong hội đồng quản trị của họ. Sau khi ban hành Đạo luật Sarbanes-Oxley năm 2002, hội đồng quản trị công ty đại chúng đã bổ sung thêm các đối tác cũ của các công ty kế toán công và các giám đốc tài chính hiện tại và trước đây đủ tiêu chuẩn là “hiểu biết về tài chính” và là “chuyên gia tài chính của ủy ban kiểm toán” vào hội đồng quản trị và ủy ban kiểm toán của họ. Sau cuộc Đại suy thoái và khủng hoảng tài chính 2008-2009, các ứng viên có kinh nghiệm về quản lý rủi ro ngày càng được tìm kiếm nhiều hơn, đặc biệt là vào hội đồng quản trị của các tổ chức tài chính. Tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ đối với hầu hết các công ty và các mối đe dọa ngày càng tăng từ an ninh mạng đã thúc đẩy nhiều hội đồng bổ sung các thành viên có kinh nghiệm đáng kể trong các lĩnh vực đó. Và với các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng như tính bền vững hiện đang là lĩnh vực được các CEO, quản lý cấp cao và hội đồng quản trị chú trọng, các ứng viên có kinh nghiệm về các vấn đề ESG đang được tuyển dụng.

Đào tạo Hội đồng quản trị và tính chuyên nghiệp của Hội đồng quản trị

MLF: Nghiên cứu tại Đại học DePaul đã phát hiện ra rằng các công ty có hiệu suất cao bền vững đầu tư vào vốn tổ chức và nhân lực, đặc biệt khi nó liên quan đến kỹ năng và chuyên môn của hội đồng quản trị và đội ngũ điều hành. Điều này đòi hỏi phải cập nhật các động lực thay đổi quan trọng để phát triển khả năng phục hồi (xem thêm Khả năng phục hồi và Quản lý rủi ro chiến lược trong tạp chí Tài chính chiến lược số tháng 5 năm 2023).

Bạn đã nhấn mạnh rằng yếu tố chuyên nghiệp là để các thành viên hội đồng quản trị tham gia đào tạo liên tục để cập nhật trong môi trường ngày nay. Khóa đào tạo này rõ ràng phải được tùy chỉnh và điều chỉnh cho phù hợp với công ty và các thành viên hội đồng quản trị cụ thể, thay vì đào tạo theo khuôn mẫu. Vui lòng mô tả lời khuyên của bạn về việc đào tạo hội đồng quản trị và tính chuyên nghiệp của hội đồng quản trị.

RH: Có, phục vụ trong hội đồng quản trị có nghĩa là trở thành thành viên của một ngành nghề đòi hỏi kiến ​​thức và kỹ năng nhất định cũng như cam kết cập nhật những phát triển hiện tại bên trong và bên ngoài có tác động đến các công ty mà bạn phục vụ trong hội đồng quản trị cũng như về vai trò và trách nhiệm của họ một thành viên của hội đồng quản trị và các ủy ban khác nhau của hội đồng quản trị.

Tôi nhận thấy rằng nhiều công ty cung cấp các buổi đào tạo định kỳ và tìm hiểu sâu về các vấn đề liên quan và có nhiều nhóm và tổ chức bao gồm Hiệp hội Giám đốc Doanh nghiệp Quốc gia; Mạng lưới tấm thảm; các công ty kế toán và luật lớn; các trường kinh doanh và luật hàng đầu cung cấp các hội nghị, hội thảo trên web, podcast và thông báo qua email; và rất nhiều ấn phẩm về sự phát triển và các chủ đề được các thành viên hội đồng quản trị và thành viên của các ủy ban hội đồng quản trị cụ thể quan tâm. Tôi nhận thấy các cuộc hội nghị trực tiếp và ảo cũng như các cuộc gặp mặt của các thành viên hội đồng quản trị từ các công ty khác nhau rất hữu ích và chúng mang lại cơ hội không chỉ để nhận thông tin cập nhật về các chủ đề và vấn đề hiện tại mà còn để những người tham dự thông báo cho nhau về những gì chúng ta đang thấy trong vai trò của chúng ta, để trao đổi quan điểm và chia sẻ những phương pháp hay nhất.

Giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục đại học

MLF: Lĩnh vực kế toán bền vững đang phát triển. Vui lòng mô tả lời khuyên của bạn dành cho các nhà đào tạo kế toán về việc đưa kế toán bền vững và quản trị doanh nghiệp vào giáo dục kế toán và giáo dục chuyên môn cho các chuyên gia kế toán, bao gồm cả CFO.

RH: Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư, lĩnh vực kế toán và báo cáo bền vững đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây với ngày càng nhiều công ty xuất bản báo cáo bền vững hàng năm cũng như các tiêu chuẩn và quy định mới bắt buộc phải công bố thông tin liên quan đến phát thải khí nhà kính (GHG), vốn nhân lực và các vấn đề ESG khác. Theo đó, các công ty đang nhờ đến nhóm tài chính và kế toán của mình cùng với các chuyên gia nội bộ và cố vấn bên ngoài để thiết lập các hệ thống, quy trình và kiểm soát nội bộ cần thiết nhằm tạo ra thông tin này cho cả báo cáo nội bộ và bên ngoài. Càng ngày, thông tin này càng được kiểm toán độc lập bởi kiểm toán viên của công ty hoặc nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo khác.

Ngoài ra, hoạt động giám sát của hội đồng quản trị và ủy ban kiểm toán đối với các hoạt động này cũng đã được cải thiện trong những năm gần đây. Ví dụ, các ủy ban kiểm toán hiện nay thường chịu trách nhiệm giám sát việc báo cáo phát triển bền vững của công ty. Do đó, các công ty, công ty kế toán và chuyên gia tư vấn đã tuyển dụng nhiều sinh viên tốt nghiệp thông thạo các vấn đề ESG và báo cáo phát triển bền vững, khiến việc các nhà đào tạo kế toán phải nhanh chóng nắm bắt các chủ đề này cũng như phát triển và đưa các khóa học liên quan vào chương trình giảng dạy ngày càng trở nên quan trọng. May mắn thay, ngày càng có nhiều tài liệu giáo dục, hội nghị và hội thảo trực tuyến của các công ty tư vấn và kế toán lớn, các tổ chức chuyên môn và tổ chức như Ủy ban Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế (ISSB), Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu và COSO có thể hỗ trợ các nhà đào tạo kế toán. trong quá trình phát triển khóa học.

Đánh giá rủi ro chiến lược và kế toán bền vững

MLF: Trong phần này, Ray Whittington tham gia cuộc thảo luận tập trung vào nghiên cứu đang diễn ra trong Sáng kiến ​​Báo cáo & Kế toán Bền vững tại Đại học DePaul.

Ray Whittington (RW): Trong cuốn sách về Tính bền vững và tạo ra giá trị lâu dài (Tài chính chiến lược, tháng 10 năm 2022), chúng tôi đã thảo luận về cách các công ty tạo mối liên hệ giữa chiến lược bền vững và tài chính để tạo ra và bảo vệ giá trị lâu dài. Chúng tôi đã thảo luận về cách sử dụng quy trình Đánh giá Rủi ro Chiến lược từ tài liệu hướng dẫn COSO được đề cập ở trên. Quá trình này có thể hữu ích trong việc phát triển cách thức để hội đồng quản trị và nhóm điều hành tích hợp các chiến lược bền vững với ERM [quản lý rủi ro doanh nghiệp] và phát triển cách tiếp cận chiến lược để phát triển báo cáo và kế toán bền vững. Vui lòng mô tả những phát triển mới nhất trong sáng kiến ​​này và lời khuyên của bạn về cách hội đồng quản trị và nhóm điều hành có thể áp dụng cách tiếp cận chiến lược đối với kế toán bền vững bằng cách sử dụng quy trình Đánh giá Rủi ro Chiến lược này trong môi trường ngày nay.

MLF: Trong năm qua, tôi đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với các thành viên hội đồng quản trị và giám đốc điều hành về kế toán bền vững và quản trị doanh nghiệp. Trong cuộc thảo luận gần đây với Jim Logothetis, người phục vụ trong hội đồng quản trị và cố vấn cho hội đồng quản trị, ông chỉ ra rằng quy trình Đánh giá rủi ro chiến lược cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống nghiêm ngặt đã được hội đồng quản trị và nhóm điều hành xem xét kỹ lưỡng, đồng thời cung cấp một quy trình liên tục để phát triển kiến ​​thức và kỹ năng. của các thành viên hội đồng quản trị và giám đốc điều hành trong lĩnh vực kế toán bền vững.

Trong cuộc thảo luận gần đây với một thành viên hội đồng quản trị giàu kinh nghiệm, Dennis Chookaszian, ông nói: “Điều quan trọng đối với hội đồng quản trị là thiết lập một quy trình giám sát rủi ro do hội đồng quản trị định hướng”. Quy trình Đánh giá Rủi ro Chiến lược cung cấp một cách để thiết lập quy trình giám sát rủi ro do hội đồng quản trị điều hành.

RW: Những yếu tố pháp lý nào đang tác động đến kế toán bền vững và quản trị doanh nghiệp?

MLF: Gần đây Cục Dự trữ Liên bang, Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ đã công bố hướng dẫn cho các ngân hàng liên quan đến biến đổi khí hậu. Đây là lĩnh vực mà kiến ​​thức và kỹ năng kế toán bền vững có thể có giá trị đối với hội đồng quản trị tại các ngân hàng cũng như hội đồng khách hàng vay vốn ngân hàng. Quy trình Đánh giá Rủi ro Chiến lược cung cấp một phương pháp có hệ thống để hội đồng quản trị phát triển kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết về kế toán bền vững. Quá trình này có thể bao gồm việc áp dụng tính toán carbon trách nhiệm điện tử do Robert Kaplan và Karthik Ramanna phát triển (xem Chiến lược bền vững và Mục tiêu không ròng), đây là một cách tiếp cận đơn giản nhưng nghiêm ngặt liên quan đến dữ liệu GHG về biến đổi khí hậu. Tôi khuyên hội đồng ngân hàng và hội đồng khách hàng vay ngân hàng nên hiểu biết về kế toán carbon trách nhiệm pháp lý điện tử để giúp điều hướng hướng dẫn quy định này.

MLF/RW: Quá trình Đánh giá Rủi ro Chiến lược nên xem xét các rủi ro bền vững liên quan đến nhà cung cấp và khách hàng của công ty. Các lĩnh vực rủi ro chuỗi cung ứng và rủi ro bền vững của khách hàng ngày càng trở nên quan trọng trong những năm gần đây. Như chúng ta đã thảo luận, trong nhiều năm ERM đã tập trung vào những rủi ro vốn có trong chuỗi cung ứng và cơ sở khách hàng của công ty. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây đã khiến ban lãnh đạo và hội đồng quản trị đặc biệt tập trung vào những rủi ro liên quan đến tính bền vững trong hai lĩnh vực này. Điều này được minh họa một cách sinh động bởi hướng dẫn mới mô tả cách các tổ chức tài chính nên quản lý rủi ro khí hậu giả định. Nó nhấn mạnh rằng các rủi ro tài chính liên quan đến khí hậu cần được xác định, đo lường, giám sát và kiểm soát trong khuôn khổ quản lý rủi ro của tổ chức. Nó chỉ ra rằng những rủi ro này nên được đưa vào chính sách cho vay của tổ chức để giúp đảm bảo rằng danh mục cho vay của họ vẫn phù hợp với khẩu vị rủi ro của tổ chức.

Mặc dù ban quản lý và hội đồng quản trị của một số công ty có thể kết hợp đầy đủ rủi ro bền vững, nhưng hướng dẫn mới này đóng vai trò như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng ngày càng tăng của rủi ro bền vững liên quan đến các nhà cung cấp và khách hàng lớn của công ty.

Việc không xem xét đầy đủ các rủi ro về tính bền vững của nhà cung cấp có thể khiến chuỗi cung ứng của công ty gặp rủi ro. Để xem xét đầy đủ các rủi ro về tính bền vững của nhà cung cấp, công ty có thể cần nghiên cứu sâu hơn về hoạt động của nhà cung cấp so với trước đây. Thậm chí có thể cần phải xem xét kỹ lưỡng chuỗi cung ứng của nhà cung cấp. Nếu công ty có khách hàng lớn, có thể cần thực hiện phân tích tương tự. Điều này đặc biệt đúng khi việc mất khách hàng gây ra rủi ro đáng kể cho công ty.

Một số công cụ phân tích rủi ro có sẵn để xem xét rủi ro bền vững của các bên liên quan, bao gồm phân tích mức độ phơi nhiễm, bản đồ nhiệt, bảng điều khiển rủi ro khí hậu và phân tích kịch bản. Phân tích kịch bản đặc biệt hữu ích trong việc đánh giá các rủi ro bền vững tiềm ẩn trong trung và dài hạn. Những công cụ đó có thể được sử dụng cùng với quy trình Đánh giá Rủi ro Chiến lược.

Các giám đốc tài chính và chuyên gia kế toán quản trị có cơ hội giữ vai trò lãnh đạo trong việc phát triển kỹ năng và chuyên môn của các thành viên hội đồng quản trị và dẫn đầu bằng cách phát triển những kỹ năng và chuyên môn này trong chức năng tài chính của tổ chức. Dưới đây là một số mục hành động dành cho các CFO và tổ chức tài chính:

Đánh giá kỹ năng và chuyên môn của bộ phận tài chính trong kế toán bền vững; điều này có thể bao gồm cách sử dụng quy trình Đánh giá rủi ro chiến lược COSO để phát triển kế toán bền vững và phương pháp tính toán trách nhiệm pháp lý điện tử carbon để đo lượng phát thải khí nhà kính.
Đánh giá các kỹ năng và chuyên môn của hội đồng quản trị về kế toán bền vững và xác định các lĩnh vực và nguồn lực đào tạo cần thiết.
Xây dựng kế hoạch hành động để đào tạo hội đồng quản trị và đào tạo đội ngũ điều hành về kế toán bền vững và thực hiện kế hoạch hành động đó.
Đánh giá quy trình đánh giá rủi ro chiến lược của công ty để xác định xem quy trình đó có đủ toàn diện trong việc xem xét các rủi ro bền vững hay không.

Nguồn: Strategic Finance 


Chia sẻ ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.