Kế toán - Kiểm toán - Tài chính, Kế toán tài chính

Kế toán tài chính là gì và có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp

Chia sẻ ngay

Kế toán tài chính là gì và có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp - ảnh 1

Hầu hết các doanh nghiệp đều cần báo cáo về tình hình tài chính của mình. Việc cung cấp các thông tin này là công việc của kế toán tài chính. Vậy kế toán tài chính là gì và đóng vai trò như thế nào trong doanh nghiệp?

1/ Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra phân tích những thông tin liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp thể hiện chủ yếu qua báo cáo tài chính vào cuối mỗi năm tài chính.

Việc lập các báo cáo này là công việc của các kế toán tài chính, người chịu trách nhiệm về việc công bố, lưu giữ và gửi các thông tin chính xác. Tuy nhiên kế toán tài chính còn phải làm việc liên quan đến nhiều lĩnh vực khác như luật công ty và các tiêu chuẩn báo cáo tài chính.

2/ Vai trò của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

– Cung cấp tài liệu là cơ sở cho người quản lý ra các quyết định phù hợp, nhờ đó người quản lý có thể triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin để thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị.

– Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: quá trình sản xuất, theo dõi thị trường…

– Cung cấp kết quả tài chính rõ ràng, quản lý các chi phí hiệu quả, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết.

– Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp.

– Giúp người quản lý điều hoà tình hình tài chính của doanh nghiệp.

– Là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu tố, với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại.

Có thể bạn quan tâm: Phân loại kế toán nội bộ trong doanh nghiệp: Ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ thường chỉ có 1 hoặc đến 2 người làm kế toán nội bộ, nhưng ở những doanh nghiệp quy mô lớn hơn, thì có thể có nhiều kế toán nội bộ và đảm nhiệm những mảng kế toán riêng như: Kế toán thu chi, Kế toán tiền lương, Kế toán ngân hàng, Kế toán kho, Kế toán bán hàng,…

Theo: hocketoanthuehcm

Xem thêm: Tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng


Chia sẻ ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.