Tiếp tục ủng hộ 1 tỷ đồng cho chống dịch miền Trung, nghĩa cử của Tôn Phương Nam thật đáng quý

Vừa qua, tại báo Tuổi Trẻ, ông Lê Việt, Phó Tổng giám đốc thứ nhất